ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI DS. ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GOSTYŃ

ZAWIADOMIENIE

 Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 30.05.2017r. (wtoreko godz. 17:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji      

  /-/  Piotr Profaska       

                          

powrót