Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. rozwoju m. Gostyń.

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 27.09.2016r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Spotkanie w sprawie drogi dojazdowej do Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i cmentarza w Gostyni - wystosowano zaproszenia do właścicieli nieruchomości.  
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji        

/-/ Piotr Profaska

powrót