Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. rozwoju m. Gostyń.

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 28.06.2016r. (wtorek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska                 

powrót