Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. rozwoju m. Gostyń i Wyry.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. rozwoju m. Gostyń oraz Komisji ds. rozwoju m. Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  4. Omówienie gospodarki odpadami na terenie Gminy Wyry w tym wysokości opłat.
  5. Omówienie projektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy, opiniowanie pism.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Wyry                Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Gostyń

                 /-/ Wojciech Surma                                                      /-/ Piotr Profaska

powrót