Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

 ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29.06.2016r. (środa) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro). 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/ Herbert Rzepka                                        

powrót