Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

 ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 24.05.2016r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).


 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/ Herbert Rzepka                        

powrót