Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 21.03.2018r. (środa) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XL sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

     Przewodniczący Komisji Budżetowej                            

    /-/ Herbert Rzepka                                              

powrót