Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 05.12.2017r. (wtorek) o godzinie 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Podsumowanie omówienia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033.
  5. Sporządzenie opinii na temat projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 do Wójta Gminy Wyry i Rady Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka                        


     

 


              

powrót