Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29.11.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.


     

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Omówienie projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok po stronie dochodów.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka                        

 

 

 

powrót