Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25.10.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                           
/-/ Herbert Rzepka          

powrót