Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28.06.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
    1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
    2. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  4. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji Budżetowej                                      

  /-/ Herbert Rzepka        

 

powrót