Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26.04.2017r. (środa) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry
  5. Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wyry za 2016 rok.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

                                           

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka         

powrót