Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 30.03.2016r. (środa) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.

4.    Opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy Wyry.

5.    Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.

6.    Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej

    /-/ Herbert Rzepka

powrót