Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE


Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 11.04.2016r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2015 rok wraz z materiałami uzupełniającymi.
  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                         Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                            /-/ Herbert Rzepka

powrót