Zakup węgla importowego dla mieszkańców - ankieta

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Wyry zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Wyry o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.

Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w gminie na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Według założeń projektu ustawy uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe – w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Uwaga!

  • Zapotrzebowanie dotyczy możliwości zakupu węgla importowanego.
  • Zgłoszenie nie jest wnioskiem, nie gwarantuje otrzymania węgla.

Zgłoszenia mogą dokonywać mieszkańcy Gminy Wyry (osoby fizyczne), którzy posiadają piec węglowy i dokonały stosownego zgłoszenia w CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

  • imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (e-mail lub/i telefon), ilość ton (maksymalnie 3 tony), rodzaj węgla (węgiel/orzech lub miał).

Wskazane informacje należy przekazać do 30.10.2022 roku (za pomocą jednej wybranej opcji):

Pozyskane dane posłużą gminie do złożenia zapotrzebowania na węgiel do Wojewody Śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu węgla zostaną przekazane w odrębnym komunikacie po wejściu w życie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa przez gospodarstwa domowe. 

Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla.

powrót