XXXVIII sesja Rady Gminy Wyry

XXXVIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 23.01.2018 r.(wtorek) o godz. 1600w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Mikołowskiego, Radnymi Rady Powiatu Mikołowskiego z terenu Gminy Wyry oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie – wystosowano zaproszenie. 
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.12.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 29.12.2017 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała*).

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*).

4) Zatwierdzenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2023 (uchwała*).

5) Ustalenie wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry(uchwała*).

6) Przyjęcie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2018 roku (uchwała*).

7) Ustalenie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (uchwała*).

8) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie (uchwała*).

9) Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Wyry wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (uchwała*).

10) Zmiana uchwały nr XXXVI/343/2017 Rady Gminy Wyry z dnia
30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej na okres 6-ciu lat (uchwała*).

12.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka   

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00