XXXI Sesja Rady Gminy Wyry

Szanowni Państwo,

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Materiały dotyczące posiedzenia

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji  stałych Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Z poważaniem
Joanna Pasierbek-Konieczny - Przewodnicząca

powrót