XXX sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

 XXX sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 16.05.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyry (wystosowano zaproszenia):

      a)sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie,

     b)sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych.

     c)sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP
      w  Gostyni,

      4.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Wyry.

      5.Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry

      6.Interpelacje Radnych.

      7.Zapytania Radnych.

      8.Wolne wnioski.

      9.Uchwały Rady Gminy:

      1) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy      finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała)*.

     2) w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Wyry w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim (uchwała).

       10.Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
 Elżbieta Słomka

 

powrót