XXVIII Sesja Rady Gimny

ZAWIADOMIENIE

 

XXVIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 12.04.2017r. (środa) o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Wyry.
  4. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
  5. Interpelacje Radnych.
  6. Zapytania Radnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Uchwały Rady Gminy:

 

1)      w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Wyry, dotyczących wejścia gminy Wyry w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (uchwała)*.

 

  1. Zakończenie obrad.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

 /-/ Elżbieta Słomka       

 

 

 

 

powrót