XXXII Sesja Rady Gminy Wyry

Szanowni Państwo,

XXXII Sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się 26 sierpnia o godz. 16:00.

Materiały dotyczące posiedzenia

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnym posiedzeniu Rady Gminy Wyry proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Z poważaniem

Joanna Pasierbek - Konieczny
Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

 

powrót