XXII sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

XXII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 29.09.2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie ze zwycięzcą konkursu na LOGO Gminy Wyry.
 5. Przedstawienie sprawozdania na temat funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 przez dyrektorów placówek oświatowych.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 26.08.2016r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 26.08.2016r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy Wyry:
 1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Wyrach (uchwała).
 2. Ustanowienie znaku graficznego (logo) i hasła promocyjnego Gminy Wyry oraz zasad ich używania i wykorzystywania (uchwała*).
 3. Nabycie nieruchomości przy ul. Wagonowej (uchwała*).
 4. Zmiana uchwały nr XII/120/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry (uchwała*).
 5. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016 -2029 (uchwała*).
 6. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).

    13. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry    

/-/   Elżbieta Słomka        

    

powrót