XXI sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

XXI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 25.08.2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Omówienie Statutu GOPS w Wyrach oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.
 5. Dyskusja na temat zmian w modelu gospodarki odpadami w Gminie Wyry.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2016r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2016r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy Wyry:

1) Uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (uchwała*).

2) Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyry na lata 2016 – 2020 (uchwała*).

3) Zmiana uchwały nr XVIII/180/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała*).

4) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016 -2029 (uchwała*).

5) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).

    13. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry    

Elżbieta Słomka   

powrót