XX sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

XX sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.06.2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Informacja na temat działalności Spółki NT RECYKLING w Wyrach.
 5. Konsultacje podstrategii pn. "Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2015 wraz z Planem Operacyjnym.
 6. Omówienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyry (wystosowano zaproszenia):

          a) sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Prezesa OSP                      w  Wyrach i Prezesa OSP w Gostyni,
          b) sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie,
          c) sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych.

    7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 26.05.2016r.).
    8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 26.05.2016r.).

 1. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 2. Interpelacje Radnych.
 3. Zapytania Radnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2015 wraz z Planem Operacyjnym (uchwała*).

2) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Wyrach (uchwała).

3) Przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (uchwała).

4) Inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała*).

5) Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016 -2029 (uchwała*).

6) Zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).

   14. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry    

/-/   Elżbieta Słomka

powrót