XVIII Sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE


XVIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 27.04.2016r. (środa) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI i  XVII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie z przedstawicielami RPWiK S.A. w Tychach w sprawie planów modernizacyjnych oraz taryfy za wodę na terenie Gminy Wyry.
 5. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w sprawie taryfy za ścieki na terenie Gminy Wyry.
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. (uchwała*).

2. Zatwierdzenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015-2019 (uchwała*).

3. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała*).

4. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała*).

5. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała*).

6. Przyjęcie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).

7. Przyjęcie zmiany uchwały XII/121/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” (uchwała*).

8. Przyjęcie „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020” (uchwała*).

 

      11. Zakończenie obrad.

  

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

/-/ Elżbieta Słomka         

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00