XVII sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

XVII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 13.04.2016r. (środa) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
  4. Interpelacje Radnych.
  5. Zapytania Radnych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Uchwały Rady Gminy:

1.  Przyjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (uchwała*).

      8. Zakończenie obrad.

  

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

/-/ Elżbieta Słomka                       

powrót