XLVII sesja Rady Gminy Wyry

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zapraszam na XLVII sesję Rady Gminy Wyry, która odbędzie się w dniu 08.11.2018 r.(czwartek) o godz. 1600w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczanie nagród laureatom VI konkursu fotograficznego „Gmina Wyry
  w obiektywie” – wystosowano zaproszenia.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Przedstawienie analizy sytuacji finansowej Budżetu Gminy Wyry
  za lata 2014-2018.
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych
 8. Zapytania Radnych
 9. Wolne wnioski.Uchwały Rady Gminy:
 10. Uchwały Rady Gminy:

     a) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

     b) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku (uchwała*).

    11.Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka   

powrót