XLI sesja Rady Gminy Wyry

 XLI sesję Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 19.04.2018 r.(czwartek) o godz. 1530w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro)

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 23.03.2018 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 23.03.2018 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*).

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Zmiana uchwały XXXIX/375/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała*).

4) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*).

5) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości (uchwała*).

6) Zbycie nieruchomości przy ul. Głównej w Wyrach (uchwała*).

7) w sprawie podziału Gminy Wyry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (uchwała*).

12.Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót