XL sesja Rady Gminy Wyry

 

 XL sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 22.03.2018 r.(czwartek) o godz. 1500w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 23.02.2018 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 23.02.2018 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała*).

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry – dotyczy finansowania kosztów dyspozytora (uchwała*).

4) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry – dotyczy dofinansowania wyjazdu na „Zieloną szkołę” (uchwała*).

5) Przyjęcie podziału Gminy Wyry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wyry(uchwała*).

 

1) Wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry(uchwała*).

2) Stwierdzenie potrzeby realizacji przez Gminę Wyry imprezy kulturalno-edukacyjnej „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”, upowszechniającej historię walk polskiego żołnierza w obronie Śląska w 1939 r. oraz promującej współczesne Wojsko Polskie w 2018 r. (uchwała*).

11.Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 

 

powrót