Szkolenie dla rolników

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

W CZĘSTOCHOWIE oraz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie

zapraszają na szkolenie organizowane w ramach realizacji

Planu Operacyjnego KSOW 2016 - 2017 w zakresie

"Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich".

 

Spotkanie kierowane jest dla rolników z powiatu mikołowskiego i odbędzie się

29.02.2016r. o godz. 10.00 w SODR / Oddział Mikołów – Hotel AGRO Mikołów, ul. Gliwicka 85.

 

AGENDA SPOTKANIA:

9:45

- Rejestracja uczestników spotkań

10:00

- Uroczyste otwarcie szkolenia

10:10-10:25

- Koncepcja Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) w Polsce, rola i zadania poszczególnych instytucji – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

10:25-10:40

- Działanie Współpraca PROW 2014-2020

10:40-11:10

- Wprowadzenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej w świetle wyników doświadczeń porejestrowych

11:10-11:40

- Płatności Bezpośrednie 2016 – przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

11:40-12:00

 - Przerwa kawowa

12:00-12:20

- Wystąpienia merytoryczne zaproszonych Instytucji

12:20-12:50

- Modernizacja Gospodarstw Rolnych – przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

12:50

- Dyskusja i zakończenie spotkania

 

powrót