Spotkanie z rodzicami uczniów - reforma ustroju szkolnego

Z A P R O S Z E N I E

Organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Katowicach

wraz z organem prowadzącym – Gminą Wyry

organizują dnia 6 marca 2017 roku o godzinie 17.00

w Domu Kultury w Gostyni

spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Wyrach i w Gostyni.

Przedmiotem spotkanie są sprawy związane z reformą ustroju szkolnego a w szczególności sieć szkół w naszej Gminie po zmianach.

powrót