Spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz zainteresowanych zmianami przestrzennymi do udziału w spotkaniach konsultacyjnych związanych ze Studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry.

Spotkania otwarte odbędą się:

21.11.2017r. w Szkole w Wyrach, ul. Puszkina 10 o godz. 18:00
23.11.2017r. w Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366 o godz. 18:00

 

S22C-6e17111709170-1.jpg

powrót