Seniorze! Zapraszamy na bezpłatne zajęcia

Serdecznie zapraszamy seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie „Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry”.

EFS_POZIOM_kolor.jpg

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu w Urzędzie Gminy Wyry oraz w siedzibie Klubu Seniora w Domu Kultury w Gostyni. Wszystkie druki niezbędne w procesie rekrutacyjnym publikujemy poniżej.

W Klubie Seniora można poznać nowe osoby, miło spędzić czas, nabyć nowe umiejętności, rozwinąć swoje zainteresowania lub po prostu napić się kawy czy herbaty w dobrym towarzystwie. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! 

W celu wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych prosimy o kontakt z Referatem Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy – tel.: (32) 325 68 13 lub (32) 325 68 32. Zajęcia odbywają się w budynku pawilonu handlowego w Wyrach przy ul. Głównej 58. Dla osób, które nie mają możliwości dotarcia na zajęcia, zorganizowany zostanie dowóz.

Harmonogram zajęć:

Zajęcia dla seniorów.png

Projekt „Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry” uzyskał dofinansowanie w kwocie 298 106,85 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Całkowity koszt projektu to 320 545 zł.

Załączniki:

powrót