IV SESJA RADY GMINY WYRY

Szanowni Państwo,

Sesja nr 4  odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 o godzinie 16:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Wyry.
Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: 
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/39205


Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Joanna Pasierbek - Konieczny

powrót