Posiedzenie nr 1 Komisji Budżetowej

Posiedzenie nr 1 Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Porządek obrad dotyczący posiedzenia jest dostępny w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/28884

 

Joanna Pasierbek - Konieczny

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

powrót