Posiedzenie Komisji

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 29.02.2016r (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Kontrola realizacji przez Gminę Wyry ustawowego obowiązku gospodarki odpadami.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Joanna Pasierbek-Konieczny

 

powrót