Posiedzenie Komisji

Wyry, dn. 09.02.2016r.

Sz. P. Radny/Radna

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej                       

W dniu 17.02.2016r. (środa) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie projektu Podstrategii Promocja obszaru funkcjonalnego.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.   

 

Przewodnicząca Komisji

/-/  Barbara Polok                             

 

powrót