Posiedzenie Komisji

ZAWIADOMIENIE

W dniu 16.02.2016. (wtorek) o godz. 1600w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie projektów:
    a) Podstrategii ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów,
    b) Podstrategii promowania zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji                 

/-/  Mirosław Sikora                          

powrót