Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

 

            Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.06.2018r (poniedziałek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4.     Analiza Uchwał Rady Gminy Wyry VII kadencji pod kątem ich realizacji.  

5.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

 

      Przewodnicząca Komisji                             

    /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                           

 

 

powrót