Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 26.02.2018r (poniedziałek) o godzinie 1530 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 58, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.    Omówienie wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Wyry.

5.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

 

   Przewodnicząca Komisji                           

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                           

 

powrót