Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  odbędzie się w dniu 29.01.2018r (poniedziałek) o godzinie 1530 w Gminnym Przedszkolu w Gostyni.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.    Zapoznanie się z postępem prac przy realizacji inwestycji rozbudowy
i modernizacji Gminnego Przedszkola w Gostyni.

5.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

 

 Przewodnicząca Komisji                             

  /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                           

 

powrót