Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 października 2020 r. o godz. 17:00.

Materiały dotyczące posiedzenia

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Z poważaniem
Adam Myszor - Przewodniczący

powrót