Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.09.2017r (poniedziałek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry  przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, a współfinansowanych z budżetu Gminy Wyry – kontynuacja.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji   
             
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                         

powrót