Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w  dniu  17.10.2018r. (środa) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego w Wyrach przy ul. Bojdoła 6 w Wyrach.

5. Opiniowanie aneksu do porozumienia dot. remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 2/2 w Gostyni.

6. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Mirosław Sikora

powrót