Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

 


 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w  dniu  28.08.2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Mirosław Sikora

 

powrót