Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w  dniu  26.06.2018 r. (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie sprawy przydziału lokalu mieszkalnego ul. Rybnicka 2/2
    w Gostyni.
  5. Omówienie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

                      Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora                          

powrót