Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry,  odbędzie się w dniu 05.06.2018 r. (wtorek) o godz.1700  w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie regulacji oraz przedłużenia ul. Spokojnej w Wyrach, a także połączenia
    z ul. Pszczyńską boczną w Gostyni.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Mirosław Sikora

powrót