Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w Sali Narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie regulacji ulicy Spokojnej w Wyrach.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

                   Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora                          

powrót