Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. (czwartek) o godz. 1500.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Godz. 1500Zbiórka przy wejściu do budynku byłego Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99.

2.      Otwarcie posiedzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wizyta na terenie byłego Domu Kultury w Wyrach – wizja lokalna.

5.      Kontynuacja posiedzenia w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133 – posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej.

6.      Opiniowanie projektów Uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

8.      Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.

9.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

10.  Zakończenie obrad.

                   

  Przewodniczący Komisji                   

   /-/  Mirosław Sikora

powrót