Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 27.08.2018r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Barbara Polok

powrót