Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 09.07.2018r. (poniedziałek) o godzinie 15:30w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie tematyki związanej z zasadami wynajmu sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Wyrach i w Gostyni.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism skierowanych do Komisji.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Polok

 

powrót